Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś Legnicka gmina Legnickie Pole, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-09-02 Data wydania: 2014-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębie Nowa Wieś Legnicka
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:57:36
Data ogłoszenia: 2012-11-30 Data wydania: 2012-09-19
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 395/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 września 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole Nr X/52/11 z dnia 28 października 2011 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole położonych w obrębach Nowa Wieś Legnicka, Mąkolice i Koiszków
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:02
Data ogłoszenia: 2012-05-23 Data wydania: 2011-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole, położonych w obrębach Nowa Wieś Legnicka, Mąkolice i Koiszków
Data dodania do bazy: 2012-05-27 13:17:52
Data ogłoszenia: 2012-01-20 Data wydania: 2012-01-13
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2012r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Legnickie Pole Nr VIII/31/11 z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębach: Nawa Wieś Legnicka, Legnickie Pole, Ogonowice, Gniewomierz, Biskupice, Raczkowa, Bartoszów, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 230 z dnia 10 listopada 2011 r. pod poz. 3979.
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:10
Data ogłoszenia: 2011-11-10 Data wydania: 2011-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębach: Nowa Wieś Legnicka, Legnickie Pole, Ogonowice, Gniewomierz, Biskupice, Raczkowa, Bartoszów.
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:43:35
Data ogłoszenia: 2010-04-01 Data wydania: 2010-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 159 w obrębie wsi Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2011-02-28 17:18:00
Data ogłoszenia: 2010-02-10 Data wydania: 2009-12-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/197/09 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 5/2, 5/3, 5/4, 10/4, 10/8, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 172/5 i 257D w obrębie wsi Gniewomierz oraz działek nr 295, 296D, 422 i 423 w obrębie wsi Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2011-03-29 00:04:00