Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-09-08 Data wydania: 2017-09-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.39.5.2017.MF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 września 2017 r. stwierdzające nieważność § 20 i § 22 uchwały nr XXXVI.265.2017 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziuplina, gmina Jelcz-Laskowice, zwanego dalej „MPZP-DZIUPLINA II”
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:18
Data ogłoszenia: 2017-09-08 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/314/17 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krępice w gminie Miękinia część „D”.
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:27
Data ogłoszenia: 2017-09-07 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/278/2017 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów
Data dodania do bazy: 2017-09-07 20:30:00
Data ogłoszenia: 2017-09-06 Data wydania: 2017-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice zachód (część A), gmina Czernica
Data dodania do bazy: 2017-09-07 20:30:00
Data ogłoszenia: 2017-09-06 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII.186.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Modlikowice
Data dodania do bazy: 2017-09-07 20:29:59
Data ogłoszenia: 2017-07-27 Data wydania: 2017-07-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.57.8.2017.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność § 5 pkt 2 lit. d uchwały nr XXXIX/227/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Stara Huta, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 42/7
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:07
Data ogłoszenia: 2017-07-27 Data wydania: 2017-07-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.75.35.2017.AS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 1 pkt 7 uchwały nr XXXII/217/17 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Świdnickiej w obrębie wsi Marcinowice
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:07
Data ogłoszenia: 2017-07-27 Data wydania: 2017-07-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.109.3.2017.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XX/310/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w zasięgu terenu górniczego „Rudna” w gminie Polkowice
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:35
Data ogłoszenia: 2017-07-27 Data wydania: 2017-07-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.109.3.2017.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XX/310/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w zasięgu terenu górniczego „Rudna” w gminie Polkowice
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:35
Data ogłoszenia: 2017-07-26 Data wydania: 2017-07-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/332/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 150/54 i 150/56 położonych w mieście Prusice
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:07