Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-07-18 Data wydania: 2017-07-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Miłkowice z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gniewomirowice – MPZP GNIEWOMIROWICE II
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:51
Data ogłoszenia: 2017-07-18 Data wydania: 2017-07-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy Miłkowice z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Rzeszotary i Dobrzejów, gmina Miłkowice.
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:51
Data ogłoszenia: 2017-07-17 Data wydania: 2017-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr 326/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Bierkowice
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:51
Data ogłoszenia: 2017-07-17 Data wydania: 2017-07-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/43/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ VI
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:51
Data ogłoszenia: 2017-07-17 Data wydania: 2017-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 223/XXXVII/2017 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Piechowice
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:51
Data ogłoszenia: 2017-07-14 Data wydania: 2017-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/279/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu miasta Ząbkowice Śląskie
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:17
Data ogłoszenia: 2017-07-14 Data wydania: 2017-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/347/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru uzdrowiska Długopole – Zdrój – gmina Bystrzyca Kłodzka
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:34
Data ogłoszenia: 2017-07-14 Data wydania: 2017-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/433/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:07
Data ogłoszenia: 2017-07-14 Data wydania: 2017-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/280/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów miasta Ząbkowice Śląskie
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:17
Data ogłoszenia: 2017-06-13 Data wydania: 2017-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/372/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jastrzębce w Gminie Środa Śląska
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:34