Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzegomiany gmina Sobótka, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLII/336/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany obejmującego działki nr 404, 405, 406



1


2


3


4