Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dopiewiec gmina Dopiewo, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO nr KN.I-2.0911-53/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XXXIX/272/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec przy ul. Kolejowej, działki nr ewid.: 258,259,261, 262, 245, 260/31