Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dopiewiec gmina Dopiewo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-09-05 Data wydania: 2016-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/295/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewiec, obręb geodezyjny Dopiewiec dla terenu przy drodze powiatowej Dopiewiec - Konarzewo.
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:58
Data ogłoszenia: 2011-09-06 Data wydania: 2011-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/67/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dopiewiec i Palędzie wzdłuż drogi powiatowej łączącej miejscowości Dopiewiec i Palędzie.
Data dodania do bazy: 2011-09-07 21:09:09
Data ogłoszenia: 2009-11-10 Data wydania: 2009-10-09
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO nr KN.I-2.0911-53/09 z dnia 9 października 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XXXIX/272/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec przy ul. Kolejowej, działki nr ewid.: 258,259,261, 262, 245, 260/3
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:50