Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka gmina Dopiewo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-05-24 Data wydania: 2017-05-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.28.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 r. wskazuję, iż uchwała nr XXVIII/381/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka, działka nr ewid. 18/5, rejon ulicy Poznańskiej, gmina Dopiewo, wydana została z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:56
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/381/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka, działka nr ewid. 18/5, rejon ulicy Poznańskiej, gmina Dopiewo.
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2016-09-05 Data wydania: 2016-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/297/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ul. Komornickiej, na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz działkach o nr ewidencyjnych 585/1 i 585/2.
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:58
Data ogłoszenia: 2016-02-17 Data wydania: 2016-02-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/211/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dąbrówka wzdłuż linii kolejowej, gmina Dopiewo.
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:18:01
Data ogłoszenia: 2013-03-25 Data wydania: 2013-02-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/290/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka, terenu między drogą powiatową Skórzewo - Dąbrówka, a linią kolejową Warszawa – Berlin.
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:55