Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gołuski gmina Dopiewo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-07-03 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/101/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Gołuski, terenu w rejonie ulicy Dopiewskiej.
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:38
Data ogłoszenia: 2015-06-26 Data wydania: 2015-06-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.217.2015.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2015r. orzekające nieważność § 8 ust. 1 pkt 3 lit. f w zakresie wyrazów „staraniem i na koszt inwestora terenów” uchwały Nr VIII/90/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Gołuski terenu w rejonie ulicy Szkolne
Data dodania do bazy: 2015-06-28 14:00:08
Data ogłoszenia: 2015-06-01 Data wydania: 2015-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/90/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Gołuski terenu w rejonie ulicy Szkolnej.
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:39
Data ogłoszenia: 2011-05-11 Data wydania: 2011-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gołuski dla działki o nr ewidencyjnym 201.
Data dodania do bazy: 2011-05-11 21:49:00