Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa gmina Dopiewo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-02-06 Data wydania: 2017-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/360/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa terenu w rejonie ulic Sadowej i Działkowej.
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:55
Data ogłoszenia: 2017-02-06 Data wydania: 2017-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/359/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa, terenu w rejonie ulic Wiejskiej i Leśnej.
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:55
Data ogłoszenia: 2016-12-12 Data wydania: 2016-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/332/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo.
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:40
Data ogłoszenia: 2016-10-28 Data wydania: 2016-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/316/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 382/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372.
Data dodania do bazy: 2016-11-02 17:06:38
Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/283/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Wiejskiej i Poprzecznej
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:22
Data ogłoszenia: 2010-12-30 Data wydania: 2010-07-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/376/2010 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ul. Krańcowej, działka nr ewid.: 510
Data dodania do bazy: 2011-02-11 21:38:00
Data ogłoszenia: 2010-12-30 Data wydania: 2010-11-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-2.0911-309/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2010r. orzekające nieważność § 8 pkt 4 uchwały Nr LII/376/2010 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ul. Krańcowej, działka nr ewid: 510
Data dodania do bazy: 2011-05-11 18:44:00
Data ogłoszenia: 2009-06-22 Data wydania: 2009-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/232/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, przy ul. Leśnej i Rolnej, część działek nr ewid. 346,347 oraz część działek nr ewid. 348, 372
Data dodania do bazy: 2011-09-07 21:11:52