Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Palędzie gmina Dopiewo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-10-29 Data wydania: 2015-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/164/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 43/1, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12, 70/13, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 74, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 76, 77, 78, 79, 80, 81 oraz części działki nr ewid. 43/2.
Data dodania do bazy: 2015-10-31 11:04:44
Data ogłoszenia: 2011-09-06 Data wydania: 2011-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/67/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dopiewiec i Palędzie wzdłuż drogi powiatowej łączącej miejscowości Dopiewiec i Palędzie.
Data dodania do bazy: 2011-09-07 21:09:09