Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zakrzewo gmina Dopiewo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-02-06 Data wydania: 2017-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/363/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zakrzewo w rejonie ulic Długiej i Olszynowej, gmina Dopiewo.
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:48
Data ogłoszenia: 2016-06-01 Data wydania: 2016-05-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.174.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016r. orzekające nieważność § 4 pkt 2, § 7 pkt 2, § 17 oraz rysunku planu w części odnoszącej się do terenu oznaczonego symbolem „RM” uchwały Nr XVIII/261/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zakrzewo, rejon pomiędzy ul. Długą i Leśną, gmina Dopiewo
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:40
Data ogłoszenia: 2016-05-02 Data wydania: 2016-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/261/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zakrzewo, rejon pomiędzy ul. Długą i Leśną, gmina Dopiewo.
Data dodania do bazy: 2016-06-23 13:36:49
Data ogłoszenia: 2012-05-02 Data wydania: 2012-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276.
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:46
Data ogłoszenia: 2012-01-24 Data wydania: 2011-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/133/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ustalenia przebiegu drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrzewo, gmina Dopiewo.
Data dodania do bazy: 2012-01-26 23:05:54