Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Radziechów gmina Zagrodno, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.156.7.2013.KT3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 czerwca 2013r. stwierdzające nieważności § 5 pkt 7 oraz § 10 pkt 4 we fragmencie „zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez operatora” uchwały Rady Gminy Zagrodno Nr XXX.222.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego "Radziechów" w rejonie wsi Radziechów dla obszaru działki nr 111.1


2


3


4