Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Radziechów gmina Zagrodno, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-05-09 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII.87.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Radziechów uchwalonego uchwałą nr XLIV.304.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2014 r.
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:51
Data ogłoszenia: 2014-09-29 Data wydania: 2014-09-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV.304.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Radziechów
Data dodania do bazy: 2014-09-30 15:44:42
Data ogłoszenia: 2014-01-02 Data wydania: 2013-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI.260.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:14
Data ogłoszenia: 2014-01-02 Data wydania: 2013-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI.261.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego „Radziechów” w rejonie wsi Radziechów
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:39
Data ogłoszenia: 2013-06-10 Data wydania: 2013-06-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.156.7.2013.KT3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 czerwca 2013r. stwierdzające nieważności § 5 pkt 7 oraz § 10 pkt 4 we fragmencie „zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez operatora” uchwały Rady Gminy Zagrodno Nr XXX.222.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego "Radziechów" w rejonie wsi Radziechów dla obszaru działki nr 111.
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:10
Data ogłoszenia: 2013-06-10 Data wydania: 2013-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX.220.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północnej części obrębu Radziechów
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:10
Data ogłoszenia: 2013-06-10 Data wydania: 2013-06-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.156.5.2013.KT3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność § 5 pkt 7 oraz § 11 pkt 4 we fragmencie „zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez operatora” uchwały Rady Gminy Zagrodno Nr XXX.220.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północnej części obrębu Radziechów.
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:10
Data ogłoszenia: 2013-06-10 Data wydania: 2013-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX.221.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej części obrębu Radziechów
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:10
Data ogłoszenia: 2013-06-10 Data wydania: 2013-06-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.156.6.2013.KT3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 czerwca 2013r. stwierdzające nieważności § 5 pkt 7 oraz § 9 pkt 4 we fragmencie „zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez operatora” uchwały Rady Gminy Zagrodno Nr XXX.221.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej części obrębu Radziechów.
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:10
Data ogłoszenia: 2013-06-10 Data wydania: 2013-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX.222.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego „Radziechów” w rejonie wsi Radziechów dla obszaru działki nr 111
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:10