Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Zagrodno, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-09-06 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII.186.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Modlikowice
Data dodania do bazy: 2017-09-07 20:29:59
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII.162.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 639/3 obręb Zagrodno
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:14
Data ogłoszenia: 2016-05-09 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII.87.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Radziechów uchwalonego uchwałą nr XLIV.304.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2014 r.
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:51
Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2012-11-08
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn.akt II SA/Wr 481/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Legnicy na uchwałę Rady Gminy Zagrodno nr XV/81/08 z dnia 31 marca 2008 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Modlikowice
Data dodania do bazy: 2014-10-12 16:04:46
Data ogłoszenia: 2014-09-29 Data wydania: 2014-09-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV.304.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Radziechów
Data dodania do bazy: 2014-09-30 15:44:42
Data ogłoszenia: 2014-01-02 Data wydania: 2013-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI.260.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:14
Data ogłoszenia: 2014-01-02 Data wydania: 2013-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI.260.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:14
Data ogłoszenia: 2014-01-02 Data wydania: 2013-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI.261.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego „Radziechów” w rejonie wsi Radziechów
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:39
Data ogłoszenia: 2013-06-10 Data wydania: 2013-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX.220.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północnej części obrębu Radziechów
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:10
Data ogłoszenia: 2013-06-10 Data wydania: 2013-06-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.156.5.2013.KT3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność § 5 pkt 7 oraz § 11 pkt 4 we fragmencie „zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez operatora” uchwały Rady Gminy Zagrodno Nr XXX.220.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północnej części obrębu Radziechów.
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:10