Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Modlikowice gmina Zagrodno, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-09-06 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII.186.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Modlikowice
Data dodania do bazy: 2017-09-07 20:29:59
Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2012-11-08
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn.akt II SA/Wr 481/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Legnicy na uchwałę Rady Gminy Zagrodno nr XV/81/08 z dnia 31 marca 2008 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Modlikowice
Data dodania do bazy: 2014-10-12 16:04:46