Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jadwisin gmina Zagrodno, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-01-02 Data wydania: 2013-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI.260.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:14
Data ogłoszenia: 2012-04-03 Data wydania: 2011-11-24
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 724/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Zagrodno nr VIII.47.2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:58
Data ogłoszenia: 2011-09-05 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII.47.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin
Data dodania do bazy: 2011-09-07 21:06:53