Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wilczyce gmina Długołęka, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.469.2011.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 6 zdanie drugie uchwały Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2011 roku nr V/99/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej-wschodniej części wsi Wilczyce.1


2