Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Długołęka, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-18 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/315/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w północnej części wsi Wilczyce
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:53:56
Data ogłoszenia: 2016-09-15 Data wydania: 2016-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/241/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 12 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Mirków – MPZP MIRKÓW VIII
Data dodania do bazy: 2016-09-23 13:43:44
Data ogłoszenia: 2016-06-09 Data wydania: 2016-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/216/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Borowa.
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:17
Data ogłoszenia: 2016-06-09 Data wydania: 2016-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/217/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Januszkowice.
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:17
Data ogłoszenia: 2016-02-17 Data wydania: 2015-10-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 580/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 października 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Długołęka nr IV/55/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Ramiszów
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:16:11
Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 196/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Długołęka nr XXXVI/534/14 z dnia 29 października 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczów
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:32
Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 206/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Długołęka nr XXXVI/535/14 z dnia 29 października 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Oleśniczka
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:31
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-09-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/123/15 Rady Gminy Długołęka z dnia 22 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Długołęka
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:31
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-09-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/122/15 Rady Gminy Długołęka z dnia 22 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Mirków
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:31
Data ogłoszenia: 2015-08-06 Data wydania: 2015-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/111/15 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Godzieszowa
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:26