Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Oleśniczka gmina Długołęka, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 206/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Długołęka nr XXXVI/535/14 z dnia 29 października 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Oleśniczka
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:31
Data ogłoszenia: 2014-11-10 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/535/14 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Oleśniczka – MPZP Oleśniczka świetlica
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:15
Data ogłoszenia: 2009-08-17 Data wydania: 2009-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/316/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby rurociągu paliwowego na terenie Gminy Długołęka.
Data dodania do bazy: 2011-05-29 23:52:00