Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kiełczów gmina Długołęka, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 196/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Długołęka nr XXXVI/534/14 z dnia 29 października 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczów
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:32
Data ogłoszenia: 2014-11-10 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/534/14 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczów
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:15
Data ogłoszenia: 2011-07-20 Data wydania: 2011-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/124/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kiełczów w Gminie Długołęka – część ”B” w części dotyczącej działek nr 246/4, 250/5 i 250/6 – MPZP Kiełczów szkoła.
Data dodania do bazy: 2011-07-20 21:13:46
Data ogłoszenia: 2010-02-09 Data wydania: 2009-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/371/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kiełczów – części "B" w Gminie Długołęka obejmującego działki nr 219/3, 219/4, 219/6, 219/7, 219/8 obręb Kiełczów
Data dodania do bazy: 2011-03-18 00:54:00
Data ogłoszenia: 2009-12-18 Data wydania: 2009-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/358/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kiełczów w gminie Długołęka – część „B”, w zakresie likwidacji drogi lokalnej stanowiącej przedłużenie ul. Wiosennej i drogi dojazdowej.
Data dodania do bazy: 2011-05-24 00:10:00
Data ogłoszenia: 2009-12-18 Data wydania: 2009-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/359/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kiełczów dla działek o nr 89/216, 89/218, 89/219 oraz części działki 89/214
Data dodania do bazy: 2011-03-09 19:40:00