Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mirków gmina Długołęka, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-09-15 Data wydania: 2016-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/241/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 12 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Mirków – MPZP MIRKÓW VIII
Data dodania do bazy: 2016-09-23 13:43:44
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-09-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/122/15 Rady Gminy Długołęka z dnia 22 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Mirków
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:31
Data ogłoszenia: 2015-03-05 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/56/15 Rady Gminy Długołęka z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Mirków
Data dodania do bazy: 2015-03-09 09:05:16
Data ogłoszenia: 2011-06-28 Data wydania: 2011-05-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/111/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 17 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków – część „A” obejmującej zmianę przebiegu drogi dojazdowej na działkach nr 793/7, 793/6 oraz części działek nr 24/11, 26/4, 27/6, 27/7
Data dodania do bazy: 2011-06-28 17:34:49
Data ogłoszenia: 2011-06-28 Data wydania: 2011-06-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.490.2011.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 8 ust. 2 uchwały Rady Gminy Długołęka z dnia 17 maja 2011 roku nr VI/111/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków - część "A" obejmującej zmianę przebiegu drogi dojazdowej na działkach nr 793/7, 793/6 oraz części działek nr 24/11, 26/4, 27/6, 27/7.
Data dodania do bazy: 2011-06-28 17:34:49