Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wilczyce gmina Długołęka, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-18 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/315/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w północnej części wsi Wilczyce
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:53:56
Data ogłoszenia: 2011-06-09 Data wydania: 2011-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.469.2011.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 6 zdanie drugie uchwały Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2011 roku nr V/99/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej-wschodniej części wsi Wilczyce.
Data dodania do bazy: 2011-06-10 01:13:00
Data ogłoszenia: 2011-06-09 Data wydania: 2011-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/99/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej-wschodniej części wsi Wilczyce.
Data dodania do bazy: 2011-06-09 19:13:00
Data ogłoszenia: 2011-06-06 Data wydania: 2011-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/91/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Wilczyce dla działki o nr 232/5 oraz części działek o nr 233/3, 232/7, 232/6.
Data dodania do bazy: 2011-06-06 23:57:00
Data ogłoszenia: 2009-10-15 Data wydania: 2009-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/314/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Wilczyce, w części dotyczącej działek o nr 232/5 oraz części działek nr 233/3, 232/7, 232/6.
Data dodania do bazy: 2011-05-07 00:28:00
Data ogłoszenia: 2009-10-15 Data wydania: 2009-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/347/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/314/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Wilczyce dla działek o nr 232/5 oraz części działek o nr 233/3, 232/7, 232/6.
Data dodania do bazy: 2011-06-05 20:10:00
Data ogłoszenia: 2009-08-17 Data wydania: 2009-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/316/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby rurociągu paliwowego na terenie Gminy Długołęka.
Data dodania do bazy: 2011-05-29 23:52:00