Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2009-01-20 Data wydania: 2008-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/109/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Annopole, Bartoszkowo, Tarnówka, Węgierce w gminie Tarnówka
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44
Data ogłoszenia: 2009-01-20 Data wydania: 2008-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/109/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Annopole, Bartoszkowo, Tarnówka, Węgierce w gminie Tarnówka
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44
Data ogłoszenia: 2009-01-20 Data wydania: 2008-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/109/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Annopole, Bartoszkowo, Tarnówka, Węgierce w gminie Tarnówka
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44
Data ogłoszenia: 2009-01-19 Data wydania: 2008-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/365/08 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44
Data ogłoszenia: 2009-01-19 Data wydania: 2008-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/117/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów na odcinku położonym w gminie Kołaczkowo
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44
Data ogłoszenia: 2009-01-16 Data wydania: 2008-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/194/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44
Data ogłoszenia: 2009-01-16 Data wydania: 2008-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 167/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ul. Morenowej - część B
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44