Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat nowotomyski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2018-03-14 Data wydania: 2018-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/439/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową – część A
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2017-09-04 Data wydania: 2017-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/197/2017 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod. 1339/1 i 1339/2, obręb Bolewice, gm. Miedzichowo
Data dodania do bazy: 2017-09-07 20:30:24
Data ogłoszenia: 2017-07-24 Data wydania: 2017-07-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.415.2017.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2017 r. orzekające nieważność § 14 pkt 3 oraz § 14 pkt 4 w zakresie słów „i 3” uchwały Nr XXVIII/143/2017 Rady Gminy Kuślin z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wąsowo na terenie gminy Kuślin
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:22
Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-06-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.353.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. orzekające nieważność uchwały nr XXXII/187/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Chmielinko I oraz terenu górniczego kopalni kruszywa naturalnego w gm. Lwówek
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:08
Data ogłoszenia: 2017-05-22 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Chmielinko I oraz terenu górniczego kopalni kruszywa naturalnego, w gm. Lwówek
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:07
Data ogłoszenia: 2017-04-19 Data wydania: 2017-04-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/258/2017 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek nr 479, 477/1, 477/2 i 478 położonych w Zbąszyniu
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:02
Data ogłoszenia: 2017-04-11 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/181/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą przy obwodnicy m. Lwówek
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-03-08 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/233/2017 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek nr 479, 477/1, 477/2 i 478 położonych w Zbąszyniu
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2017-03-06 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/274/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 45, 1735, 1745/1, 1737 i 1740 w Nowym Tomyślu
Data dodania do bazy: 2017-03-06 19:02:00
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-12-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.529.2016.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2016r. orzekające nieważność § 3 pkt 3 oraz § 5 pkt 3 lit. a w zakresie wyrazów „i usługowych” uchwały Rady Miejskiej Zbąszynia Nr XIX/202/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki nr 520/2 oraz części działek nr 506 i nr 449 położonych w Przyprostyni, gm. Zbąszyń
Data dodania do bazy: 2017-01-21 17:48:54