Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2009-02-09 Data wydania: 2008-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/146/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Mechacz, część działki nr ewid. 43/1; przeznaczenie - eksploatacja kruszywa naturalnego
Data dodania do bazy: 2011-07-14 11:08:39
Data ogłoszenia: 2009-02-09 Data wydania: 2008-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/147/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Gościejewo, dz. nr ewid. 36; przeznaczenie rekreacja sportowa ogólnodostępna
Data dodania do bazy: 2011-07-14 11:08:39
Data ogłoszenia: 2009-02-09 Data wydania: 2008-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr 171/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Jana III Sobieskiego, działką nr 177/4, działką 167 ark. 5 obręb Puszczykowo Stare, a terenem lasu WPN
Data dodania do bazy: 2011-07-14 11:08:39
Data ogłoszenia: 2009-02-04 Data wydania: 2008-12-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/385/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Baranowie dla działki o nr ewidencyjnym 320/6
Data dodania do bazy: 2011-07-14 11:08:39
Data ogłoszenia: 2009-02-02 Data wydania: 2008-12-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/169/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2 w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 6AG
Data dodania do bazy: 2011-08-29 14:47:22
Data ogłoszenia: 2009-02-02 Data wydania: 2008-12-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/167/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap) w rejonie ulicy Głuchowskiej
Data dodania do bazy: 2011-07-14 11:08:39
Data ogłoszenia: 2009-01-30 Data wydania: 2008-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/235/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski - dla działek nr 337/21; 337/22; 337/23; 337/24; 337/25; 253; 255/9; 257/6; 258/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lewków
Data dodania do bazy: 2011-08-26 20:19:51
Data ogłoszenia: 2009-01-29 Data wydania: 2008-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/163/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sompolno obejmującego część miasta Sompolno oraz część sołectwa Sompolinek
Data dodania do bazy: 2011-08-26 20:19:51
Data ogłoszenia: 2009-01-29 Data wydania: 2008-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr 386 Rady Miasta Konina z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - w rejonie ulicy Piłsudskiego - szkoła
Data dodania do bazy: 2011-08-26 20:19:51
Data ogłoszenia: 2009-01-29 Data wydania: 2008-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/163/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sompolno obejmującego część miasta Sompolno oraz część sołectwa Sompolinek
Data dodania do bazy: 2011-08-26 20:19:51