Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat śremski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-06-06 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 794/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Dolsk
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:07
Data ogłoszenia: 2017-04-05 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/155/2017 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 26/46, 26/47, 26/63, 26/64, 26/41, 26/60, 26/65, 26/66, 26/68, 26/67, 26/62, 26/58, 26/59, 26/61 oraz części działki nr 26/51 w Manieczkach
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:01
Data ogłoszenia: 2017-03-27 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr 292/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-03-27 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr 292/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem - Orkowo
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-03-22 Data wydania: 2017-01-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 795/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Trąbinek
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-03-14 Data wydania: 2017-03-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.151.2017.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2017 r. orzekające nieważność § 10 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Śremie Nr 283/XXX/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego w Śremie
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-02-22 Data wydania: 2017-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/195/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2017-02-22 Data wydania: 2017-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/195/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo.
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2017-01-30 Data wydania: 2017-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 283/XXX/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego w Śremie - Obszar Zachodni
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35
Data ogłoszenia: 2017-01-30 Data wydania: 2017-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 284/XXX/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego uchwalonego uchwałą Nr 23/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r.
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35