Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat wągrowiecki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2018-03-05 Data wydania: 2018-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/398/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowiec – zabudowa rekreacyjna i mieszkaniowa w rejonie kompleksu leśnego” – część „C”
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2018-03-05 Data wydania: 2018-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/399/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiatrowo „Osiedle Nałęczyn – południe”
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:52
Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/159/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w Mieścisku – rejon ulicy Św. Wojciecha.
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:25
Data ogłoszenia: 2016-10-07 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/155/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:57
Data ogłoszenia: 2016-10-07 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie Starego Miasta
Data dodania do bazy: 2016-11-02 17:06:38
Data ogłoszenia: 2016-10-07 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:57
Data ogłoszenia: 2016-07-18 Data wydania: 2016-07-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.230.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2016r. wskazująca że uchwała Nr XVIII/218/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów przeznaczonych na cele rozwoju produkcji i usług, położonych w rejonie ulicy Smolary, została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:24
Data ogłoszenia: 2016-07-18 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/201/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orla i Kobylec w rejonie drogi wojewódzkiej nr 190”
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:24
Data ogłoszenia: 2016-07-18 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/201/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orla i Kobylec w rejonie drogi wojewódzkiej nr 190”
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:24
Data ogłoszenia: 2016-06-14 Data wydania: 2016-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/189/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miejscowości Łęgowo oraz Długa Wieś
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31