Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/166/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:58
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/167/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Budzyń, rejon Osiedla Cechowego
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:58
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/168/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sokołowo Budzyńskie
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:58
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/170/08 Rady Gminy Siedlec z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy w Żodyniu
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:59
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/171/08 Rady Gminy Siedlec z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 207/1 położonej we wsi Kiełkowo
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:59
Data ogłoszenia: 2009-03-10 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/128/08 Rady Gminy Powidz z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 48/1, obręb Przybrodzin, gm. Powidz
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:58
Data ogłoszenia: 2009-03-10 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/157/08 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą i usługi, obszar działki oznaczonej nr geodezyjnym 95 w obrębie geodezyjnym Wólka, gmina Strzałkowo
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:58
Data ogłoszenia: 2009-03-10 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/158/08 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo dla terenu działki oznaczonej nr geodezyjnym 548/4 położonej w miejscowo.ci Strzałkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:58
Data ogłoszenia: 2009-03-10 Data wydania: 2008-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/253/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Toruńska, Sienkiewicza, Jana Pawła II, Blizna, Kolejowa w części tekstowej
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:58
Data ogłoszenia: 2009-02-24 Data wydania: 2008-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/203/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Niepruszewie - Gmina Buk
Data dodania do bazy: 2011-07-14 11:08:40