Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kaliski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-08-29 Data wydania: 2016-08-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/122/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowej części wsi Zbiersk Cukrownia”
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:30
Data ogłoszenia: 2016-03-25 Data wydania: 2016-03-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.57.2016.17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2016r. orzekające nieważność uchwały Nr XVII/82/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowej części wsi Zbiersk Cukrownia”
Data dodania do bazy: 2016-07-11 19:30:38
Data ogłoszenia: 2016-03-14 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/123/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 135, obręb Florentyna, gmina Żelazków
Data dodania do bazy: 2016-03-17 08:52:27
Data ogłoszenia: 2016-02-24 Data wydania: 2016-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/82/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowej części wsi Zbiersk Cukrownia”
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:57
Data ogłoszenia: 2015-11-18 Data wydania: 2015-10-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KIN-I.4131.1.325.2015.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2015r. orzekające nieważność Uchwały Nr IX/80/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 września 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 135, obręb Florentyna, gmina Żelazków
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:01:58
Data ogłoszenia: 2015-10-06 Data wydania: 2015-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/80/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 września 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 135, obręb Florentyna, gmina Żelazków
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:25:03
Data ogłoszenia: 2015-03-11 Data wydania: 2015-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9 i 31/10 we wsi Dębe gmina Żelazków
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:24
Data ogłoszenia: 2014-11-18 Data wydania: 2014-11-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.430.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr LV/291/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9 i 31/10 we wsi Dębe gmina Żelazków
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:38
Data ogłoszenia: 2014-11-05 Data wydania: 2014-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/287/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków, obejmującego działkę o nr ewid. 55/5
Data dodania do bazy: 2015-03-26 09:15:40
Data ogłoszenia: 2014-05-22 Data wydania: 2014-04-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr 299/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jamnice"
Data dodania do bazy: 2014-05-23 08:32:51