Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kolski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2018-03-13 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/504/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Żelaznej
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2017-05-24 Data wydania: 2017-03-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Po 850/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2017-06-12 18:45:41
Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2016-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbie – Etap V.
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:55
Data ogłoszenia: 2016-12-02 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.474.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2016r. orzekające nieważność uchwały Nr XIX/167/16 Rady Gminy Babiak z dnia 26 października 2016 r. o uchyleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Babiak dotyczącej działek nr 271/2 i 271/3, obręb Babiak przy ulicy Poznańskiej
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:15
Data ogłoszenia: 2016-07-11 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/251/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, 3-go Maja, Narutowicza i Słowackiego
Data dodania do bazy: 2016-07-11 19:30:39
Data ogłoszenia: 2016-05-13 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/131/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa Etap IV - dla wybranych terenów w obrębach: Korzecznik, Leszcze, Luboniek, Rysiny.
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:11
Data ogłoszenia: 2016-05-13 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/131/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa Etap IV - dla wybranych terenów w obrębach: Korzecznik, Leszcze, Luboniek, Rysiny.
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:11
Data ogłoszenia: 2016-05-13 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/131/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa Etap IV - dla wybranych terenów w obrębach: Korzecznik, Leszcze, Luboniek, Rysiny.
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:11
Data ogłoszenia: 2016-05-13 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/131/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa Etap IV - dla wybranych terenów w obrębach: Korzecznik, Leszcze, Luboniek, Rysiny.
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:11
Data ogłoszenia: 2016-05-13 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/132/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa Etap V - dla wybranego terenu w obrębie Bierzwienna Długa Kolonia
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:11