Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat białostocki, podlaskie


Data ogłoszenia: 2014-12-02 Data wydania: 2014-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/464/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze - obszar planistyczny Hryniewicze Wieś
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:27:17
Data ogłoszenia: 2014-10-13 Data wydania: 2014-09-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/449/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie i Lewickie Kolonia - obszar planistyczny „Lewickie produkcja"
Data dodania do bazy: 2014-10-19 11:30:10
Data ogłoszenia: 2014-10-13 Data wydania: 2014-09-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/449/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie i Lewickie Kolonia - obszar planistyczny „Lewickie produkcja"
Data dodania do bazy: 2014-10-19 11:30:10
Data ogłoszenia: 2014-08-13 Data wydania: 2014-07-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/438/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze - obszar planistyczny Hryniewicze Wieś
Data dodania do bazy: 2014-08-14 08:34:44
Data ogłoszenia: 2014-07-23 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/314/14 Rady Gminy Gródek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gródek w rejonie ulicy Polnej (rozszerzenie cmentarza)
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:33
Data ogłoszenia: 2014-06-05 Data wydania: 2014-06-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.134.2014.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2014r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXXVI/412/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie - obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa)
Data dodania do bazy: 2014-06-22 12:04:30
Data ogłoszenia: 2014-05-13 Data wydania: 2013-04-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kleosin - obszar planistyczny Kleosin
Data dodania do bazy: 2014-05-14 07:07:06
Data ogłoszenia: 2014-05-13 Data wydania: 2014-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/412/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie – obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa)
Data dodania do bazy: 2014-05-14 07:07:06
Data ogłoszenia: 2014-03-24 Data wydania: 2014-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/375/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 13 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki wieś – wschód)
Data dodania do bazy: 2014-03-24 19:28:23
Data ogłoszenia: 2014-01-13 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Zabłudów z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową
Data dodania do bazy: 2014-01-14 14:15:27