Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat wałbrzyski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-11-25 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/126/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniego fragmentu obrębu Stare Bogaczowice
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:56:52
Data ogłoszenia: 2016-08-17 Data wydania: 2016-08-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/180/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo -rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:05
Data ogłoszenia: 2016-05-02 Data wydania: 2016-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/136/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce - część II
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:23
Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2015-03-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr II OSK 2237/13 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skarg kasacyjnych EKO CARBO - JULIA Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu i Rady Miejskiej Wałbrzycha od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 r. sygn. akt II SA/Wr 260/13 w sprawie ze skargi EKO CARBO - JULIA Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. nr XLI/378/2012 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego – Antka Kochanka w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:17
Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2013-06-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 259/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi EKO-CARBO-JULIA sp. z o.o. na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XLI/377/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic 1-go Maja – Antka Kochanka w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2016-04-13 09:52:13
Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 260/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi „EKO CARBO- JULIA” Sp. z o.o. w Wałbrzychu na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XLI/378/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego- Antka Kochanka w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2016-04-14 09:43:50
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2013-06-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 258/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XLI/379/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego - Marcina Kasprzaka w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:17
Data ogłoszenia: 2016-03-07 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/85/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju
Data dodania do bazy: 2016-03-10 18:48:14
Data ogłoszenia: 2016-01-04 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr XIV/1/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap I
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:48:06
Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 274/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Walim nr XLV/254/2014 z dnia 28 października 2014 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:32