Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat wałbrzyski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 727/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta Jedlina Zdrój nr XVI/92/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie - Zdroju
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-09-02 Data wydania: 2013-08-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/213/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:02
Data ogłoszenia: 2013-07-11 Data wydania: 2013-03-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 56/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta Jedlina Zdrój nr XX/120/12 z dnia 23 października 2012 r. w przedmiocie uchylenia uchwały Nr XVI/92/12 z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:29
Data ogłoszenia: 2013-04-08 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/400/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Wieniawskiego i Ogrodowej w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:00:14
Data ogłoszenia: 2013-04-02 Data wydania: 2012-10-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 532/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiegona uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVIII/231/12 z dnia 29 marca 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ul. Moniuszki w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:27
Data ogłoszenia: 2013-03-19 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/377/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic 1-go Maja – Antka Kochanka w Wałbrzychu.
Data dodania do bazy: 2013-03-19 19:03:47
Data ogłoszenia: 2013-03-19 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/378/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego – Antka Kochanka w Wałbrzychu.
Data dodania do bazy: 2013-03-19 19:03:48
Data ogłoszenia: 2013-03-19 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/379/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego – Marcina Kasprzaka w Wałbrzychu.
Data dodania do bazy: 2013-03-19 19:03:48
Data ogłoszenia: 2013-02-15 Data wydania: 2011-09-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/49/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.
Data dodania do bazy: 2013-02-15 20:13:18
Data ogłoszenia: 2013-02-15 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/136/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.
Data dodania do bazy: 2013-02-15 20:13:18