Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Walim, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 274/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Walim nr XLV/254/2014 z dnia 28 października 2014 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:32
Data ogłoszenia: 2015-03-03 Data wydania: 2015-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Walim z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim.
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:04
Data ogłoszenia: 2014-11-06 Data wydania: 2014-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/254/2014 Rady Gminy Walim z dnia 28 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim.
Data dodania do bazy: 2014-11-10 14:35:20
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2013-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Walim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Rzeczka, gm. Walim.
Data dodania do bazy: 2013-12-11 06:56:54
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2013-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Walim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Olszyniec i Niedźwiedzica, gm. Walim.
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:10
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2013-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Walim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Olszyniec i Niedźwiedzica, gm. Walim.
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:10
Data ogłoszenia: 2012-09-11 Data wydania: 2012-06-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, gm. Walim.
Data dodania do bazy: 2012-09-16 12:38:09
Data ogłoszenia: 2012-01-19 Data wydania: 2011-07-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 347/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Walim nr V/19/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim Cz. III A i B
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:10
Data ogłoszenia: 2012-01-19 Data wydania: 2011-10-11
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn.akt II SA/Wr 565/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 października 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Walim nr VII/30/11 z dnia 30 maja 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim, cz. II A i B
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:57
Data ogłoszenia: 2012-01-13 Data wydania: 2011-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Walim z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Rzeczka, gm. Walim.
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:17:15