Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat wałbrzyski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-07-03 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/119/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap I, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/139/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 października 2007 roku
Data dodania do bazy: 2015-07-24 13:47:14
Data ogłoszenia: 2015-06-08 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/37/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina – Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013 r. sygn. Akt II SA/Wr 665/12
Data dodania do bazy: 2015-06-08 21:23:04
Data ogłoszenia: 2015-04-08 Data wydania: 2015-04-02
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 kwietnia 2015r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXXII/178/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rybnica Leśna z przeznaczeniem na działalność górniczą.
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:18
Data ogłoszenia: 2015-03-03 Data wydania: 2015-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Walim z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim.
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:04
Data ogłoszenia: 2015-02-26 Data wydania: 2015-02-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/43/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Bolesława Chrobrego-Kolejowej w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:04
Data ogłoszenia: 2014-11-24 Data wydania: 2014-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXVII/300/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica, po uwzględnieniu aktualnych podziałów geodezyjnych, przeznaczonych na cele mieszkaniowo-rekreacyjne i turystyczne.
Data dodania do bazy: 2014-12-02 20:29:36
Data ogłoszenia: 2014-11-24 Data wydania: 2014-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXVII/301/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.
Data dodania do bazy: 2014-12-02 20:29:36
Data ogłoszenia: 2014-11-24 Data wydania: 2014-10-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXV/297/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1.
Data dodania do bazy: 2014-12-02 20:29:36
Data ogłoszenia: 2014-11-17 Data wydania: 2014-10-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXV/296/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 64/1 i 64/2
Data dodania do bazy: 2014-11-19 21:35:44
Data ogłoszenia: 2014-11-06 Data wydania: 2014-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/254/2014 Rady Gminy Walim z dnia 28 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim.
Data dodania do bazy: 2014-11-10 14:35:20