Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat wałbrzyski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-12-27 Data wydania: 2013-05-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 665/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 marca 2012 r nr XV/84/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:32
Data ogłoszenia: 2013-12-27 Data wydania: 2012-10-11
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 169/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 października 2012r. wydany po rozpoznaiu sprawy ze skarg Wojewody Dolnośląskiego i MO-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwiw na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2011r. Nr XXI/181/2011 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Małopolskiej w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:32
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2013-07-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 835/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi MO- BRUK S.A. w Niećwi w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ul. Świętego Józefa- Kosteckiego w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:32
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2013-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Walim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Rzeczka, gm. Walim.
Data dodania do bazy: 2013-12-11 06:56:54
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2013-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Walim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Olszyniec i Niedźwiedzica, gm. Walim.
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:10
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2013-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Walim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Olszyniec i Niedźwiedzica, gm. Walim.
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:10
Data ogłoszenia: 2013-11-12 Data wydania: 2013-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/138/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków
Data dodania do bazy: 2013-11-15 07:57:17
Data ogłoszenia: 2013-11-12 Data wydania: 2013-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/139/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaczków
Data dodania do bazy: 2013-11-15 07:57:17
Data ogłoszenia: 2013-11-12 Data wydania: 2013-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/140/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków
Data dodania do bazy: 2013-11-15 07:57:17
Data ogłoszenia: 2013-11-12 Data wydania: 2013-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/140/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków
Data dodania do bazy: 2013-11-15 07:57:17