Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wałbrzych gmina Wałbrzych, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr II OSK 2237/13 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skarg kasacyjnych EKO CARBO - JULIA Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu i Rady Miejskiej Wałbrzycha od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 r. sygn. akt II SA/Wr 260/13 w sprawie ze skargi EKO CARBO - JULIA Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. nr XLI/378/2012 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Piotra Wysockiego – Antka Kochanka w Wałbrzychu1


2


3


4


5


6


7


8