Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat wałbrzyski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-01-22 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/340/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu.
Data dodania do bazy: 2013-01-22 20:52:21
Data ogłoszenia: 2013-01-22 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/341/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Sosnowej-Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu.
Data dodania do bazy: 2013-01-22 20:52:21
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-12-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/62/12 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój dla obszaru aktywizacji gospodarczej
Data dodania do bazy: 2013-01-18 09:53:19
Data ogłoszenia: 2012-11-06 Data wydania: 2012-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/120/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/92/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:31:27
Data ogłoszenia: 2012-09-21 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/92/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju
Data dodania do bazy: 2012-09-22 13:05:02
Data ogłoszenia: 2012-09-11 Data wydania: 2012-06-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, gm. Walim.
Data dodania do bazy: 2012-09-16 12:38:09
Data ogłoszenia: 2012-08-22 Data wydania: 2012-05-10
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 172/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Boguszów-Gorce nr XI/68/11 z dnia 28 października 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża porfiru „Gorce” w Boguszowie Gorcach
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:01
Data ogłoszenia: 2012-07-20 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Świętego Józefa-Kosteckiego w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:05
Data ogłoszenia: 2012-07-18 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/231/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Moniuszki w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:05
Data ogłoszenia: 2012-05-08 Data wydania: 2012-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/84/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:03