Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sękowo gmina Duszniki, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 309/1 i 325/4 oraz część działki 305/1 w Sękowie



1


2


3


4


5


6


7