Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sędzinko gmina Duszniki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/208/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Sędzinko, Sędziny.
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:34
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/210/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wilkowo, Sędzinko, Sędziny, Wierzeja.
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:34
Data ogłoszenia: 2014-07-28 Data wydania: 2014-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/336/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędzinku dla działek nr ewid. 207, 139, 124 i części działki nr 138
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:09
Data ogłoszenia: 2010-04-17 Data wydania: 2010-01-26
Tytuł dokumentu: Uchwała nr LIV/387/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędzinku dla działki o nr ewid.534/2 .
Data dodania do bazy: 2011-04-27 18:09:00
Data ogłoszenia: 2010-04-17 Data wydania: 2010-01-26
Tytuł dokumentu: Uchwała nr LIV/392/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędzinku dla działek o nr ewid. 470/3, 471/3, 472/3, 499/2, 504/2, 505/2 .
Data dodania do bazy: 2011-05-08 20:24:00
Data ogłoszenia: 2009-12-31 Data wydania: 2009-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/358/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędzinku dla części działki o nr ewid. 566
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:16:41
Data ogłoszenia: 2009-12-31 Data wydania: 2009-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/360/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędzinku dla działki o nr ewid. 517/14
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:16:41