Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Duszniki gmina Duszniki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/207/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Duszniki, Sędziny, Sarbia.
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:34
Data ogłoszenia: 2016-12-07 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/206/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Duszniki
Data dodania do bazy: 2016-12-16 11:42:11
Data ogłoszenia: 2013-10-18 Data wydania: 2013-10-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.432.2013.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2013r. orzekająca nieważność przepisów §14 pkt 2 i 3 uchwały nr XLI/269/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dusznikach dla działki 883/32
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:31:09
Data ogłoszenia: 2013-10-18 Data wydania: 2013-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/269/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dusznikach dla działki 883/32.
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:31:09
Data ogłoszenia: 2013-02-07 Data wydania: 2012-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/182/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej działek nr 862/2 oraz 884/2 w Dusznikach
Data dodania do bazy: 2013-02-07 21:05:58
Data ogłoszenia: 2012-08-01 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/132/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach dla działki o nr ewid. 298
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:36:04
Data ogłoszenia: 2012-08-01 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/133/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 196/1 w Dusznikach
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:36:04
Data ogłoszenia: 2011-06-06 Data wydania: 2011-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Jana Pawła II i ulicą Kolejową
Data dodania do bazy: 2011-06-06 23:22:00
Data ogłoszenia: 2010-04-17 Data wydania: 2010-01-26
Tytuł dokumentu: Uchwała nr LIV/388/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach dla działki o nr ewid. 7 .
Data dodania do bazy: 2011-04-22 19:27:00
Data ogłoszenia: 2010-04-17 Data wydania: 2010-01-26
Tytuł dokumentu: Uchwała nr LIV/391/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach dla działek o nr ewid. 139/1 i 140/1
Data dodania do bazy: 2011-03-11 23:27:00