Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Duszniki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-06-06 Data wydania: 2016-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/166/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzei dla działek o nr ewid. 154/3 i 155.
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:10
Data ogłoszenia: 2016-06-06 Data wydania: 2016-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/165/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieściskach dla działek o nr ewid. 38 i 39.
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:10
Data ogłoszenia: 2016-06-06 Data wydania: 2016-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/164/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieściskach dla działek o nr ewid. 74/2, 88/2, 87 i 19.
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:10
Data ogłoszenia: 2016-06-06 Data wydania: 2016-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/167/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wilczynie dla działek o nr ewid. 45, 50/2, 50/4, 54/11 i 50/5
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:10
Data ogłoszenia: 2014-09-29 Data wydania: 2014-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/346/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Grzebienisku dla działki o nr ewid. 367/8 oraz części działki 367/13
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:18:11
Data ogłoszenia: 2014-07-28 Data wydania: 2014-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/336/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędzinku dla działek nr ewid. 207, 139, 124 i części działki nr 138
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:09
Data ogłoszenia: 2014-07-28 Data wydania: 2014-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/337/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Grzebienisku w rejonie ulicy Poznańskiej i Lipowej
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:09
Data ogłoszenia: 2014-07-28 Data wydania: 2014-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/338/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 254/2, 254/1 oraz 252/3
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:09
Data ogłoszenia: 2013-10-18 Data wydania: 2013-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/269/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dusznikach dla działki 883/32.
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:31:09
Data ogłoszenia: 2013-10-18 Data wydania: 2013-10-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.432.2013.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2013r. orzekająca nieważność przepisów §14 pkt 2 i 3 uchwały nr XLI/269/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dusznikach dla działki 883/32
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:31:09