Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ceradz Dolny gmina Duszniki, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIII/295/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym, dla działki o nr ewid. 76/11 (przed podziałem)



1


2


3


4


5


6


7