Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kwilcz gmina Kwilcz, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO nr WK.I.07-0911-214/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXV/183/09 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kwilcz: Kwilcz dz. nr ewid. 94/2, 95/2; przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna1