Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Daleszynek gmina Kwilcz, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-07-29 Data wydania: 2014-07-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.305.2014.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lipca 2014r. orzekające nieważność § 8 ust. 1 pkt 4 lit. g Uchwały nr XLIV/339/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz dla działki o nr ewid. 107/1 obręb Daleszynek w części dotyczącej wyrazów „o szerokości minimum 8,0 m, dla których ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od granic działek wyznaczonych dla realizacji dojść i dojazdów w odległości 6,0 m”
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:09
Data ogłoszenia: 2014-07-29 Data wydania: 2014-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/339/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz dla działki o nr ewid. 107/1 obręb Daleszynek.
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:09
Data ogłoszenia: 2009-05-04 Data wydania: 2009-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/179/2009 Rady Gminy Kwilcz z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Daleszynek, część działki nr ewid. 27 i 36; przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością prowadzenia agroturystyki
Data dodania do bazy: 2011-07-31 14:14:17