Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kwilcz, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-09-01 Data wydania: 2017-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/251/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr ewid. 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, obręb Kwilcz.
Data dodania do bazy: 2018-03-06 11:53:33
Data ogłoszenia: 2017-09-01 Data wydania: 2017-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/250/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działki nr ewid. 203/3, obręb Kwilcz.
Data dodania do bazy: 2018-03-06 11:53:33
Data ogłoszenia: 2017-09-01 Data wydania: 2017-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/252/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr ewid. 151/1, 151/2, 151/3, 151/5, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/13, 151/14, 151/6 obręb Prusim.
Data dodania do bazy: 2018-03-06 11:53:33
Data ogłoszenia: 2016-10-06 Data wydania: 2016-10-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.356.2016.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2016r. orzekające nieważność § 2 pkt 4 Uchwały Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Kwilcz w z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz w obrębie geodezyjnym Prusim działki nr ewidencyjny 213, 214, 216/8 w zakresie wyrazów: „przy czym powierzchnię całkowitą zabudowy stanowi suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie”
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:59
Data ogłoszenia: 2016-09-15 Data wydania: 2016-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz w obrębie geodezyjnym Prusim działki nr ewidencyjny 213, 214, 216/8.
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:20
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na części działki nr 32/2 w Chudobczycach, gmina Kwilcz.
Data dodania do bazy: 2015-10-20 12:45:53
Data ogłoszenia: 2015-05-29 Data wydania: 2015-05-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.186.2015 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. orzekające nieważność Uchwały nr VI/58/2015 Rady Gminy w Kwilczu z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na części działki nr 32/2 w Chudobczycach
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:39
Data ogłoszenia: 2015-05-07 Data wydania: 2015-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/58/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na części działki nr 32/2 w Chudobczycach, Gmina Kwilcz.
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:20
Data ogłoszenia: 2014-09-26 Data wydania: 2014-08-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/344/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz dla części obrębów Chorzewo, Augustowo, Lubosz, Józefowo, Niemierzewo, Mościejewo.
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:18:11
Data ogłoszenia: 2014-09-26 Data wydania: 2014-08-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/344/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz dla części obrębów Chorzewo, Augustowo, Lubosz, Józefowo, Niemierzewo, Mościejewo.
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:18:11