Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Prusim gmina Kwilcz, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-09-01 Data wydania: 2017-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/252/2017 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz dla działek nr ewid. 151/1, 151/2, 151/3, 151/5, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/13, 151/14, 151/6 obręb Prusim.
Data dodania do bazy: 2018-03-06 11:53:33
Data ogłoszenia: 2016-10-06 Data wydania: 2016-10-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.356.2016.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2016r. orzekające nieważność § 2 pkt 4 Uchwały Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Kwilcz w z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz w obrębie geodezyjnym Prusim działki nr ewidencyjny 213, 214, 216/8 w zakresie wyrazów: „przy czym powierzchnię całkowitą zabudowy stanowi suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie”
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:59
Data ogłoszenia: 2016-09-15 Data wydania: 2016-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz w obrębie geodezyjnym Prusim działki nr ewidencyjny 213, 214, 216/8.
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:20
Data ogłoszenia: 2014-01-23 Data wydania: 2013-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/286/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz dla części obrębów Kurnatowice, Prusim.
Data dodania do bazy: 2014-01-27 22:17:54
Data ogłoszenia: 2011-04-20 Data wydania: 2011-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz, dla terenów położonych w części obrębów: Prusim, Mechnacz, Rozbitek.
Data dodania do bazy: 2011-04-20 21:49:00
Data ogłoszenia: 2010-12-31 Data wydania: 2010-12-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.-7.0911-373/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2010r. orzekające nieważność Uchwały Nr XLII/284/10 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 października 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kwilcz, dla terenów położonych w części obrębów: Prusim, Mechnacz, Rozbitek
Data dodania do bazy: 2011-02-14 20:32:00
Data ogłoszenia: 2009-02-12 Data wydania: 2008-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/149/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Prusim, dz. nr ewid. 151; przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Data dodania do bazy: 2011-07-14 11:08:39
Data ogłoszenia: 2009-02-10 Data wydania: 2008-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/150/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Prusim, dz. nr ewid. 212; przeznaczenie -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Data dodania do bazy: 2011-08-29 14:47:22
Data ogłoszenia: 2009-02-10 Data wydania: 2008-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/150/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Prusim, dz. nr ewid. 212; przeznaczenie -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Data dodania do bazy: 2011-07-14 11:08:39