Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rozbitek gmina Kwilcz, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2012-04-12 Data wydania: 2012-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rozbitek na obszarze działki o nr ewid. 14
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:08
Data ogłoszenia: 2011-12-30 Data wydania: 2011-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 18/9 i części działki 18/10 w Rozbitku
Data dodania do bazy: 2012-01-03 13:24:01
Data ogłoszenia: 2011-04-20 Data wydania: 2011-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz, dla terenów położonych w części obrębów: Prusim, Mechnacz, Rozbitek.
Data dodania do bazy: 2011-04-20 21:49:00
Data ogłoszenia: 2010-12-31 Data wydania: 2010-12-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.-7.0911-373/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2010r. orzekające nieważność Uchwały Nr XLII/284/10 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 października 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kwilcz, dla terenów położonych w części obrębów: Prusim, Mechnacz, Rozbitek
Data dodania do bazy: 2011-02-14 20:32:00