Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mechnacz gmina Kwilcz, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2011-04-20 Data wydania: 2011-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz, dla terenów położonych w części obrębów: Prusim, Mechnacz, Rozbitek.
Data dodania do bazy: 2011-04-20 21:49:00
Data ogłoszenia: 2010-12-31 Data wydania: 2010-12-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.-7.0911-373/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2010r. orzekające nieważność Uchwały Nr XLII/284/10 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 października 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kwilcz, dla terenów położonych w części obrębów: Prusim, Mechnacz, Rozbitek
Data dodania do bazy: 2011-02-14 20:32:00
Data ogłoszenia: 2009-02-09 Data wydania: 2008-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/146/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Mechacz, część działki nr ewid. 43/1; przeznaczenie - eksploatacja kruszywa naturalnego
Data dodania do bazy: 2011-07-14 11:08:39