Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kwilcz gmina Kwilcz, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXV/183/2009 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda- rowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Kwilcz, dz. nr ewid. 94/2, 95/2; przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna1


2


3


4


5


6